Reference: 274/2004

Judgement Details


Date
10/11/2004
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
CUSCHIERI NOEL
Parties
ALFRED HILI & CO LIMITED vs MASTER ELECTRIC COMPANY LIMITED (C5775)
ECLI
N/A
Judgement Type
PARTIAL SENTENCE

Keywords / Summary


Keywords
CITAZZJONI, NUQQAS TA` REFERENZA GHAL ARTIKOLU TAL-LIGI MA JGIBX IN-NULLITA` TAC-CITAZZJONI
Summary
Fl-Artikolu 156 [1] tal-Kap.12 il-ligi tesigi li c-citazzjoni "ghandu jkun fiha - [a] tifsir car u sewwa ta' l-oggett u r-raguni tat-talba; u [b] it-talba jew it-talbiet, li ghandhom ikunu numerati. [kif ukoll] Flimkien mac-citazzjoni ghandhom jingiebu d-dokumenti mehtiega biex isahhu t-talba."

Imkien fil-ligi mhu impost l-obbligu fuq l-attur li fic-citazzjoni jindika liema kienet il-ligi li kellha tigi applikata ghall-fatti li kienu jifformaw il-meritu tat-talba tieghu .. Il-ligi tesigi biss tifsira cara u sewwa tal-fatti li minnhom torigina l-kawza u l-kawzali li jaghtu lok ghall-istess talba u jiggustifikawha.

Fuq l-istregwa tal-massima ubi lex voluit lex dixit, mhux permess li jizdiedu rekwiziti li mhumiex kontemplati mill-ligi, bhala raguni ghal-validita' tal-att tac-citazzjoni.

F' materja ta' eccezzjonijet ta' nullita' ghandu japplika l-principju "ut magisres valeat quam pereat".
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info