Referenza: 124/2004

Dettalji tas-Sentenza


Data
05/11/2004
Qorti
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Ġudikatura
DE GAETANO VINCENT
Partijiet
IL-PULIZIJA vs RAYMOND BAJADA
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
ATT DWAR ISTITUZZJONIJIET FINANZJARJI, DEFINIZZJONI TA` ISTITUZZJONI FINANZJARJA
Fil-Qosor
L-Artikolu 3(1) tal-Kap. 376 (Att dwar l-Istituzzjonijiet Finanzjarji) jipprovdi hekk:

"Ebdakummerc ta' istituzzjoni finanzjarja ma' ghandu jsir f'Malta jew minn Malta hlief minn kumpannija lijkollha licenza moghtija taht dan l-Att mill-awtorita` kompetenti."

Il-ligi tiddefinixxi "istituzzjoni finanzjarja" fl-Artikolu 2 tal-Kap. 376. Qabel l-1 ta' Ottubru, 2002 din id-definizzjonikienet taqra hekk:

" 'istituzzjoni finanzjarja' tfisser kull persuna li x-xoghol regolari jew kummerc regolari taghha huwa li twettaq: (a) xi wahda mill-attivitajiet elenkati fl-Iskeda li tinsab ma' dan l-Att, (b) kull attivita` ohra hekk stabbilita mill-Ministru b'ordni publikat fil-Gazzetta li jemenda l-Iskeda li tinsab ma' dan l-Att, akkont u ghar-riskju tal-persuna li tkun qed twettaqdak il-kummerc." (sottolinear ta' din il-Qorti).

Mill-1 ta' Ottubru, 2002 id-definizzjoni giet taqra hekk:

" 'istituzzjoni finanzjarja' tfsser kull persuna li b'mod regolari jew abitwali tikseb holdings jew twettaq xi attivita` mnizzla fl-Iskeda akkont u ghar-riskju tal-persuna li tkun qed twettaq dik l-attivita`." (sottolinear ta' din il-Qorti).

L-ewwel attivita` li hemm imnizzla fl-Iskeda - u din l-Iskeda ma inbidlitx minn mindu giet fis-sehh il-ligi fl-1994 - hija dik ta' "self", evidentement self ta' flus.

bejn l-ewwel u t-tieni definizzjoni ta' "istituzzjoni finanzjarja" kien hemm biss spostament ta' enfazi: filwaqt li fid-definizzjoni ta' qabel l-1 ta' Ottubru, 2002 l-enfazi kienet fuq il-fatt li l-attivita` ta' self ta' flus kienet tkun ix-xoghol jew kummerc, jew parti mix-xoghol jew kummerc, regolari ta' dak li jkun (mhux neccessarjament, pero`, ix-xoghol jew kummerc principali), fit-tieni definizzjoni l-enfazi giet spustata ghall-"frekwenza" -- regolarita` jew abitwalita` -- li biha dak li jkun isellef flus, irrispettivament minn jekk dan isirx bhala xoghol jew kummerc, jew parti mix-xoghol jew kummerc, ta' dak li jkun. Dak li certament il-legislatur ma riedx li jolqot, sia taht l-ewwel kif ukoll taht it-tieni definizzjoni, huwa lil min jislef il-flus lil haddiehor ghax darba kultant tigih l-okkazjoni li jaghmel hekk; il-legislatur ried, ghal kuntrarju, jolqot lil min jaghmel tali self b'dak il-mod u b'dik il-frekwenza li meta tarah tghid, bejnek u bejn ruhek, "dan sar qisu bank!" Fl-ahhar mill-ahhar, ghalhekk, u fin-nuqqas ta' definizzjoni aktar preciza da parti tal-legislatur, hu rimess ghall-buon sens tal-gudikant biex jara jekk dak li jkun wettaq l-imputat jammontax ghal kummerc ta' istituzzjoni finanzjarja.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni