Reference: 107/2002/1

Judgement Details


Date
03/11/2004
Court
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Judiciary
SCIBERRAS PHILIP
Parties
GASANMAMO INSURANCE AGENCY LIMITED NOE vs RUGGIER OLIVER
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
ECCEZZJONIJIET, PRESKRIZZJONI HIJA KOMPATIBBLI MAL-ECCEZZJONI LI L-KONVENUT MHUX LEGITTIMU KONTRADITTUR - PRESKRIZZJONI, KOMPATIBBLI MAL-ECCEZZJONI LI L-KONVENUT MHUX LEGITTIMU KONTRADITTUR - PRESKRIZZJONI, MA HEMM EBDA INTERRUZZJONI META TRATTATIVI ISIRU BLA PREGUDIZZJU
Summary
Similment ghar-rinunzja tacita ghall-eccezzjoni tal-preskrizzjoni l-assunzjoni tar-responsabilita` ma tistax tingibed hlief meta ma jkun jezisti l-ebda dubbju li l-konvenut ried hekk. Dan ghaliex, kif pacifikament akkolt f'diversi sentenzi, "l-offerti li jsiru in linea ta' transazzjoni ma ghandhomxeffikacja li jinterrompu l-preskrizzjoni, jew l-effikacja tar-rikonoxximent tad-dejn ghaliex proposti simili jsiru minghajr pregudizzju tad-drittijiet rispettivi tal-kontendenti". "Wiehed ma jkunx qed jammetti d-debitu tieghu jekk huwa jghid jew juri li huwa lest li jelimina l-kwestjonijiet reciproci b' xi transazzjoni jew b' mod bonarju. Huwa notorju li t-trattattivi li jsiru bejn il-partijietbiex tigi esplorata l-possibilita` ta' xi ftehim huwa dejjem minghajr pregudizzju".

Hawnhekkil-konvenut illimita ruhu biex ighid li gjaladarba hu personalment ma kkawza l-ebda hsara allura makellux jitqies il-legittimu kontradittur. Is-sitwazzjoni allura hi ben diversa minn dik ta' l-inezistenza tal-kreditu. F'tali cirkostanzi l-eccessjoni tal-preskrizzjoni mhix inkompatibbli ma' dik lil-konvenut mhux legittimu kontradittur.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info