Reference: 54/2001/1

Judgement Details


Date
25/06/2001
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
DE GAETANO VINCENT
Parties
IL-PULIZIJA vs VELLA JOHN
ECLI
N/A
Judgement Type
NOT AVAILABLE

Keywords / Summary


Keywords
ORDNI TAL-PULIZIJA, TNEHHIJA TA` PERIKLU - PERIKLU, TNEHHIJA MINN KOMPROPRJETARJU
Summary
Jekk persuna tkun tista' effettivament tnehhi l-perikolu ghax ikollha b'xi mod kontroll effettiv fuqdak il-bini jew opra ohra, ma hux mehtieg ghall-finijiet tal-Artikolu 25 tal-Kap. 10 li jigu nvoluti persuni ohra li talvolta jista' wkoll ikollhom kontroll effettiv ta' dak il-bini. Fi kliem iehor,jekk hemm diversi komproprjetarji u kull wiehed minnhom jista` effettivament inehhi l-perikolu, huwabizzejjed ghall-Pulizija Ezekuttiva li twissi lil wiehed minnhom biex inehhi dak il-perikolu u, fin-nuqqas, tipprocedi kontra tieghu, minghajr ma hemm ghalfejn li toqghod twissi lil, u tipprocedi kontra, il-komproprjetarji l-ohra kollha. L-iskop kollu tal-Artikolu 25 tal-Kodici tal-Ligijiet tal-Pulizija huwa wiehed ta' ordni pubbliku, anzi ta' sigurezza pubblika, u cioe` sabiex jitnehha kemm jista' jkun malajr perikolu li jkun jezisti ghan-nies jew ghall-proprjeta` taghhom. Kwistjonijiet ta' responsabbilta` civili u ta' min ghandu jhallas u f'liema kwoti wiehed jarahom wara u, jekk ma jkunx hemm qbil, wiehed ghandu jirrikorri quddiem il-qrati ta' kompetenza civili.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info