Reference: 125/2001/1

Judgement Details


Date
29/10/2004
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
VALENZIA GEOFFREY
Parties
MACE DEVELOPMENTS LIMITED vs RAMLA DEVELOPMENT COMPANY LIMITED
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Appealed Details


Appealed
Yes

Keywords / Summary


Keywords
SERVITU`, ALTIUS NON TOLLENDI - SERVITU`, MHUX APPARENTI - SERVITU`, RINUNZJA GHAL
Summary
L-artikolu 455(5) tal-Kap 16 jiddefinixxi x'inhi servitu li ma tidhirx, u naturalment, servitu ta'altius non tollendi hija wahda minn dawk is-servitujiet li ma jidhrux jew li m'humiex apparenti. Biex ikun hemm ir-rabta bejn minn jikkostitwixxi dana l-jedd u min jissucciedi l-propretarju tal-fondservjenti, irid dejjem ikun hemm fond dominati u fond servjenti. Dan l-ahhar element inoltre irid jirrizulta minn registrazzjoni fir-Registru Pubbliku. Art 458 tal-Kap 16.

Ir-rinunzja taa' dritt ma tistax tigi prezunta izda trid tigi provata b'mod konkluziv jekk tkun tacita. Ir-rinunzja tridtinsorgi minn fatt car u evidenti li jinkludi necessarjament l-intenzjoni tar-rinunzja u li ma jistax jigi interpretat mod iehorjew iqajjem xi dubju dwar l-intenzjoni tar-rinunzjant.

Is-semplici gharfien ta' sid il-fond dominanti tal-kostruzzjoni fil-fond servjenti mhix di per ser rinunzja ghal servitu` fuq l-istess fond servjenti. Is-silenzju ta' sid il-fond dominanti waqt il-kostruzzjonima jammontax ghal rinunzja.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info