Referenza: 6/2003/1

Dettalji tas-Sentenza


Data
29/10/2004
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Ġudikatura
DE GAETANO VINCENT, DEPASQUALE ANTON, MAGRI ALBERT J.
Partijiet
LOSINJSKA PLOVIDBA BRODARSTVO D.D. NOE vs VALFRACHT MARITIME CO. LTD ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
ARBITRAGG, META L-LODO ARBITRALI JIPPRVODI GHAL IMGHAX LI JECCEDI DAK PERMESS MIL-LIGI - ARBITRAGG, REGISTRAZZJONI TA` LODO ARBITRALI ESTERU - ORDNI PUBBLIKU
Fil-Qosor
Il-paragrafu (f) tas-subartikolu (2) tal-Artikolu 3 tal-Kap 52 tal-Ligijiet ta' Malta jipprovdi li ebda ordni ghar-registrazzjoni ta' sentenza taht dan l-artikolu ma jigi moghti jekk:

is-sentenza kienet moghtija dwar azzjoni li ghar-ragunijiet ta' ordni pubbliku jew ghal ragunijiet ohra bhaldawn, ma kenitx tista' tigi milqugha mill-qorti registratrici.

Hawnhekk l-intimati kienu qedjopponu r-registrazzjoni tal-lodo arbitrali billi dan kien jipprovdi ghal imghaxijiet fuq is-sortelikwidata li kienu jeccedu dak permess mil-Ligi Maltija.

Il-Qorti irriteniet li minn ezami ta' dan il-provvediment jidher li l-enfazi huwa fuq il-kelma "azzjoni" u trid tkun din l-azzjoni li tmur kontra l-ordni pubbliku biex l-lodo ma jkunx jista' jigi registrat. Fil-kaz in ezami l-meritu tal-kontestazzjoni li wassal lill-partijiet ghall-proceduri ta' arbitragg ma kellu x'jaqsam xejn ma' kwistjoni tar-rata ta' imghax li kellha tigi applikat.

Anki jekk il-lodo jikkontempla imghaxijiet fuq imghaxijiet li jistghu teoretikament jwasslu ghall-imghax b'rata superjuri ghal dik permessa, dan pero' ma ghandux iwassal ghac-cahda ta' registrazzjoni tal-award billi tali imghax ma jifformax il-meritu proprju tal-lodo izda jikkostitwixxi element sekondarju li ma ghandux jiddisturba l-ezigibilita` tal-kapital likwidat fid-decizjoni arbitrali. Il-Qorti ordnat li fir-rigward tal-imghax akkordat fid-decizjoni arbitrali s-socjeta` rikorrenti ma tkunx tista' tezigi imghaxijiet in eccess ghal dawk permessi bil-ligi nostrana.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni