Reference: 1416/1996/1

Judgement Details


Date
29/10/2004
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
CUSCHIERI NOEL
Parties
VASSALLO GRANT JEANNE vs JOERO LIMITED
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
ARJA, ZVILUPP TA` - LOKAZZJONI, ARJA TAL-FOND MIKRI GHANDHA TIGI ESKLUZA SPECIFIKAMENT SABIEX MA TIFFORMAX PARTI MILL-KIRJA
Summary
Fin-nuqqas ta' ftehim specjali, fil-kuntratt tal-kirja, il-lokatur ghandu l-obbligu li jaghti lill-kerrej il-godiment mhux biss ta' l-immobbli oggett tal-kirja, imma wkoll tal-partijiet accessorji tieghu; u ghaldaqstant il-kiri tal-fond jikkomprendi l-kiri tal-bejt ta' dak il-fond, jekk dak il-bejtma jkunx gie eskluz fi ftehim espress fil-kirja; u mhux argument tajjeb favur din l-eskluzjoni l-fatt li l-bejt mhux accessibbli b'[ tarag regolari jew li hemm nuqqas ta' opramorta.

F'din il-kawza l-konvenuta zviluppat arja ta' blokk ta' appartamenti. Il-Qorti qieset li l-attrici inkwilina ta' appartament fl-istess blokk kellha dritt ta' lokazzjoni fuq parti mill-bejt u fuq kamra fuq l-istess bejt. Il-Qorti qieset li minkejja l-izvilupp rizultanti fid-distruzzjoni tal-kamra l-inkwilina kellha l-istess jeddijiet fuq il-bejt il-gdid u kamra gdida mibnija mill-konvenuta.

Il-fatt lil-bejt u l-karma issa kienu fuq livell aktar gholi ma giex meqjus bhala zvantagg billi dan gie kompensat bl-istallazzjoni ta' lift.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info