Referenza: 1217/1991/1

Dettalji tas-Sentenza


Data
27/10/2004
Qorti
CIVIL COURT, FIRST HALL
Ġudikatura
SCIBERRAS PHILIP
Partijiet
VELLA RITA vs LANZON RAYMOND ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Dettalji tal-Appellati


Appellata
Iva

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
MANDAT TA` SEKWESTRU, RIMEDJI DISPONIBBLI LIS-SEKWESTRANT KONTRA SEKWESTRATARJU LI JINJORA ORDNI TAL-QORTI
Fil-Qosor
Issa, kif saput, in tema legali, l-att tas-sekwestrant iservi biex jassigura li l-oggett f' idejn terza persuna (sekwestratarju) ma jinghatax lill-persuna ohra (sekwestrat) li kontra taghha s-sekwestrant jivvanta xi jeddijiet (Artikolu 375, Kapitolu 12);


Dejjem skond il-ligi s-sekwestratarju ghandu zmien erbat ijiem jaghmel dikjarazzjoni ta' l-oggett li ghandu f' idejh ta' pertinenza tas-sekwestrat, kwante volta ma jkunx ghamel dik l-istess dikjarazzjoni lill-marixxal ezekutant fil-mument ta' l-ezekuzzjoni. Jekk ma jaghmilx hekk il-ligi stess tikkreja l-prezunzjoni, ex-Artikolu 378(2) Kapitolu 12, illi s-sekwestratarju ghandu fil-pussess tieghu l-oggett sekwestrat bil-mandat. Presunzjoni din li, kif osservat, hija "iuris tantum" u tista' tigi kontraddetta bi provi u prezunzjonijiet kuntrarji.

Hija ligi wkoll illi s-sekwestratarju li jsib ruhu f' din il-qaghda hu moghti l-fakolta li jezimi ruhu minn kull responsabilita` ulterjuri billi jiddepozita l-oggett hekk sekwestrat taht l-awtorita` tal-Qorti. Fakolta din lilu moghtija bl-Artikolu 379 (3) tal-Kapitolu 12.S' intendi huwa ferm logiku illi jekk hu jipprevalixxi ruhu minn din il-fakolta hu jkun qed jadempixxi l-obbligazzjoni tieghu skond il-ligi u b' hekk ma jkunx responsabbli ghad-danni. Diversament jekk jonqos minn dan l-impenn, anke wara sejha li tkun saritlu ghall-istess fini mis-sekwestrant, huwajidhol responsabbli ghad-danni. Danni li ghandhom minimament jirri-entegraw lill-kreditur sekwestrant minn kull konsegwenza ekonomika ta' l-event li gab it-telf. Ghallanqas it-telf ekwiparat sa l-ammont kanonizzat, komprizi l-ispejjez gudizzjarji. Dan hu l-ammont cert u accertat tad-dannu subit,anke in mankanza ta' stima li l-vettura setghet tirrealizza f' bejgh bis-subbasta;
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni