Reference: 246/2000/1

Judgement Details


Date
15/06/2001
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
VELLA PATRICK
Parties
IL-PULIZIJA vs CAMILLERI CARMELO
ECLI
N/A
Judgement Type
NOT AVAILABLE

Keywords / Summary


Keywords
DROGA, AMMISSIBILITA` TA` STQARRIJA GURAMENTATA - DROGA, KOMPLICITA` - DROGA, KORROBORAZZJONI TAX-XHIEDA TA` KOMPLICI - DROGA, KREDIBILITA` TA` XHUD
Summary
F'reati konnessi mad-droga stqarrija ta' xhud, maghmula minnu zmien qabel ma jibdew il-proceduri kriminali, w konfermata minnu bil-gurament quddiem Magistrat, hija prova valida w ammissibbli daqs kullxhieda li hu ghogbu jaghti wara 'viva voce' quddiem l-ewwel Qorti.

F'kazijiet fejn si tratta ta' reati ta' droga, ix-xhieda ta'komplici ma hemmx ghalfejn tkun korroborata. Ghalhekk ix-xhiedataghha wahedha, jekk emnuta sal-grad tac-certezza morali, hija bizzejjed sabiex tkun tista tittieheddecizjoni in bazi taghha. Dan il-principju japplika ukoll minkejja l-fatt li fl-atti jista' jkun hemm provi li jikkontradixxu din ix-xhieda.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info