Referenza: 17/2003

Dettalji tas-Sentenza


Data
22/10/2004
Qorti
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Ġudikatura
DE GAETANO VINCENT
Partijiet
IL-PULIZIJA vs SPITERI PATRICK
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
DOKUMENT, FALSIFIKAZZJONI TA` - DOKUMENT PUBBLIKU - DOKUMENT, FALSIFIKAZZJONI TA` - GROSSOLANITA` TAL-FALSIFIKAZZJONI - TRUFFA, ELEMENT SOGGETTIV
Fil-Qosor
Apparti l-kwistjoni tat-tenttaiv ta' truffa, pero`, huwa minnu li hemm gurisprudenza li meta l-falsita` tkun wahda grossolana li ma tista' qatt tqarraq ossia tinganna lil xi hadd, allura r-reat ta' falsifikazzjoni ma jissussistix. Dan, pero`, ma japplikax meta d-dokument in kwistjoni ikun wiehed pubbliku, ghax f'dan il-kaz il-hsara tikkonsisti fil-pregudizzju li jigi kkagunat lill-interessi legittimi tac-cittadin mill-offiza ghall-fiducja pubblika.

Hu evidenti li n-natura pubblika ta' dokument u n-natura ta' dak id-dokument bhala wiehed "awtentiku" ma tigix nieqsa bis-semplici fatt li tkun saret il-falsifikazzjoni f'dak l-istess dokument (fit-test tieghu jew fil-firma jew firem), ghaxaltrimenti ebda att "awtentiku u pubbliku" ma jkun jista' qatt jigi falsifikat ghall-finijiet tal-Artikolu 183 tal-Kodici Kriminali.

Biex dokument jikkwalifika bhala wiehed pubbliku u awtentiku hu mehtieg bhala regola generali li jkun dokument (1) destinat li jaghti fidi pubblika tal-kontenut tieghu, (2) maghmul bil-formalitajiet mehtiega u (3) rilaxxjat minn ufficjal pubbliku li ghandu s-setgha skond il-ligi li jaghti fidi pubblika lil dak il-att. S'intendi, jekk ma jkunx fil-fatt gie maghmul minn "ufficjal pubbliku" ghax il-firma tal-ufficjal pubbliku tkun giet falsifikata minn xi hadd iehor, ma jigix nieqes l-element numru (3): ghall-kelma "rilaxxjat" ghandha tinqara l-espressjoni"apparentement rilaxxjat" (purporting to be issued) minn dak l-ufficjal pubbliku. Hekk ukoll, metawiehed jirreferi ghall-"formalitajiet mehtiega", ma jfissirx neccessarjament li nuqqas zghir ta' formalita` li ma jkunx essenzjali biex jaghti fidi pubblika jew awtenticita` lil dak l-att igib bhala konsegwenza li dak l-att ma jkunx wiehed pubbliku jew wiehed awtentiku: wiehed ghandu jhares lejn dakli hu essenzjali ghall-forma u mhux dak li hu marginali.

Ghall-finijiet ta' l-element soggettiv ossia morali tar-reat ta' truffa, l-agent oltre li jkun jintendi l-agir tieghu, huwa mehtieg lijintendi wkoll l-ingan tal-vittma, bhala konsegwenza ta' l-istess agir u, fl-ahhar, ir-reallizzazzjoni ta' dak il-profitt li jikkostitwixxi l-ahhar fazi tal-process ezekuttiv tad-delitt. Naturalment huwa mehtieg li dik il-volontà tkun akkompanjata mill-konsapevolezza tal-karattru frodatorju tal-mezzuzat, ta' l-ingustizzja tal-profitt previst u d-dannu rizultanti mill-ingann.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni