Reference: 708/2000/1

Judgement Details


Date
22/10/2004
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
CUSCHIERI NOEL
Parties
ZAMMIT EMANUEL ET vs KUMMISSARJU TA' L-ARTIJIET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
ATT DWAR ID-DJAR, ORDNI TA` ZGUMBRAMENT JAPPLIKA BISS GHAL BINI REKWIZIZZJONAT
Summary
L-Artikolu 9 tal-Att dwar id-Djar li jaghti lid-Direttur ta' l-Artijiet poter li jordna l-izgumbrament ta' persuna jekk huwa jidhrilu li din il-persuna ma tkunx qed taghmel uzu mill-fond allokat lilughal skopijiet residenzjali. Dan l-artikolu jghid izjed minn hekk u specifikatament jikkwalifika din id-diskrezzjoni amministrattiva ghal kaz fejn il-persuna "tkun qeghda f' bini rekwizizzjonat thatdan l-Att".

Minn dan jirrizulta manifest, ex lege, li din id-disposizzjoni tapplika biss f'kaz ta' bini rekwizizzjonat, u mhux permessa estensjoni ta' dan il-poter amministrattiv ghall-kazijiet ohra fejn il-proprjeta' tkun addirittura proprjeta' tal-Gvern; ghax kieku din kienet l-intenzjoni tal-legislatur lex voluit lex dixit.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info