Referenza: 1231/1996/1

Dettalji tas-Sentenza


Data
20/10/2004
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Ġudikatura
SCIBERRAS PHILIP
Partijiet
APEX INTERIORS LIMITED vs CAMILLERI MARTIN
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
BEJGH, DISTINZJONI BEJN DIFETT U KWALITA` - BEJGH, KWALITA` PATTUWITA TISTA` TITQAJJEM PER VIA DI ECCEZZIONE - BEJGH, META X-XERREJ IZOMM L-OGGETT DIFETTUZ - BEJGH, RIMEDJU REDIBITORJU MHIX DISPONIBBLI PER VIA DI ECCEZZIONE
Fil-Qosor
F'kuntratt ta' bejgh, meta jigi konsenjat lill-kompratur oggett divers minn dak li hu ried jakkwista, oltre l-azzjoni ta' nullita` minhabba vizzju tal-kunsens skond l-Art 974 tal-Kodici Civili, il-kompratur ghandu ghad-difiza tieghu l-azzjoni rizoluttiva "ex contractu" taht l-Art 1390 tal-istess Kodici, meta l-venditur jigi biex jikkonsenjalu oggett ta' kwalita` mhux skond ma pprometta jew mhux skond il-kampjun. Huwa ghandu, barra minn din, l-azzjoni ta' garanzija jew redibitorja. Izda, mentri l-azzjoni "ex contractu" taht l-Art 1390 tiddefendi lill-kompratur ghall-inosservanza tal-obbligikontrattwali kontra l-konsenja ta' oggett divers fil-kwalita` minn dik promessa lilu, l-azzjoni redibitorja tipprotegih kontra l-obbligu accessorju tal-venditur li jikkonsenja l-oggett minghajr difett.

Jitnissel minn dan illi ghalkemm iz-zewg azzjonijiet ghandhom l-istess bazi razzjonali, d-differenza bejniethom hi din. Kif gja anterjorment kien gie deciz "l-ewwel obbligazzjoni tal-venditur hu dak li ghandu jaghti l-haga skond il-kwalita` miftehma u f'kondizzjoni li kienet waqt il-bejgh u presumibilment fi stat tajjeb, mentri fil-kaz tal-vizzju redibitorju ma jkunx hemm l-ebda kwistjoni fuq il-kwalita` tal-haga, izda x-xerrej jippretendi illi ghalkemm l-oggett huwa effettivament tal-kwalita` miftehma, izda ghandu go fih vizzju okkulti li jirrendih inutili ghalih.

Bejn iz-zewg azzjonijiet tezisti wkoll differenza ohra ta' natura procedurali. Kif ormai jinsab ben stabbilit fil-gurisprudenza, jekk id-dritt tal-kumpratur bl-Art 1390 jista' jigi ezercitat "per via di eccezione" ir-rimedju redibitorju irid jigi ezercitat per via di azione u mhux per via di eccezione. Kifdrabi ohra ntqal, "meta d-dritt ghall-propozizzjoni tar-redibitorja jew ta' l-estimatorja permezz ta' azzjoni jkun spicca bid-dekors taz-zmien, la r-redibitorja u lanqas il-"quanti minoris" ma tkun tista' tigi mill-kumpratur opposta "in via di eccezione", ghaliex in-nota massima "temporalia ad agendum perpetua ad excipiendum" mhiex applikabbli in tema ta' dekadenza".

In oltre fejn ix-xerrejjadotta r-rimedju redibitorju hu ma jkunx jista' jzomm l-oggett mixtri izda huwa obbligat li jiddepozitah il-Qorti.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni