Reference: 2505/2000/1

Judgement Details


Date
12/10/2004
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
CARUANA DEMAJO GIANNINO
Parties
GARNISI JOHN MARY vs FREEPORT TERMINAL (MALTA) LTD ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Appealed Details


Appealed
Yes

Keywords / Summary


Keywords
DANNI, KAPACITA` LAVORATIVA
Summary
Din kienet kawza ghar-rizarciment ta' danni subiti mill-attur f'incident fuq ix-xoghol. Il-Qorti hadet in konsiderazzjoni d-debilitta` medika sofferta mill-attur stabilita mill-espert mediku nominat minhha (12%), izda mbaghad hadet dan il-fattur bhala element ta' kriterju usa' ta' "kapacita` ta` l-attur li jahdem" u stabiliet li din il-kapacita` kienet tnaqqset b'75% minhabba l-eta` tieghu. Fil-fatt l-attur tilef xogholu minhabba l-qaghda ta' sahhtu u kien ser ikun difficli ghalih li jsib xoghol iehor ghalhekk minkejja li d-dizabilita` kienet stabilita ghal 12% il-kapacita` lavorattiva kienettnaqqset b'75%.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info