Reference: 2830/1997/1

Judgement Details


Date
12/10/2004
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
CARUANA DEMAJO GIANNINO
Parties
CAMILLERI DANIEL ET vs KUNSILL LOKALI HAMRUN
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Appealed Details


Appealed
Yes

Keywords / Summary


Keywords
ACCESSJONI, HWEJJEG MOBBLI MGHAQQDIN MA` IMMOBBLI - DANNI, DE MINIMIS NON CURAT PRAETOR - IMMOBBLI, HWEJJEG MOBBLI MGHAQQDIN MA` IMMOBBLI
Summary
Hawnhekk il-Qorti cahdet talba ghall-hlas ta' danni fuq il-bazi tal-principju de minimis non curat praetor. Il-Qorti qieset li l-ilment ta' l-attur kien ezagerat meta rapportat ghad-danni realment subiti (ftit ghexieren ta' liri) u ghalhekk cahdet it-talba.

L-art. 308(f) tal-Kodici Civili jghid hekk:
308. Huma immobbli minnhom infishom -
. . .
(f) kull haga mobbli mghaqqda ma'fond bil-hsieb li tibqa' haga wahda mieghu ghal dejjem.

Kemm-il darba mic-cirkostanzi ma jkunx jidher li kien hemm hsieb iehor, dik il-haga titqies li tkun hekk imghaqqda ma' fond, meta hija mwahhla b'xi metall jew siment, jew tkun xort'ohra mghaqqda b'mod li ma tistax tigi maqlugha minghajrksur jew hsara tal-haga nfisha jew tal-fond.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info