Reference: 2025/2000/1

Judgement Details


Date
08/10/2004
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
VALENZIA GEOFFREY
Parties
TONNA ANTONELLA vs GAUCI RODERICK
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
DANNI, DIZABILITA` PERMANENTI - SFREGJU - KOLLIZJONI, DOVERI TA` MIN ISUQ - PEDESTRIANS - KOLLIZJONI, DOVERI TA` MIN ISUQ - PEDESTRIANS LI JKUNU QED JIMXU TAHT IL-BANKINA - KOLLIZJONI, DOVERI TA` PEDESTRIAN - KOLLIZJONI, INCIDENT BEJN VETTURA U PEDESTRIAN
Summary
Ma hemmx dubbju li pedestrian huwa ntitolat ghall-ezercizzju ta' reasonable care da parti tad-drivers, anke meta jinzlu mill-bankina u jkunu fil-carriageway, u ghalhekk il-fatt li pedestrian kien fil-carriageway ma jezonerax lid-driver mill-htija, jekk dan id-driver ma jkunx uza reasonable care.

M'hemmx presunzjoni li pedestrian ghandu dejjem ragun. Imma lanqas m'ghandu jitqies bhala intruz.

Meta l-pedestrians ikun qed jimxu taht il-bankina irid jinzamm " a safe margin".

Huobbligu ta' kull driver li jirregola s-sewqan skond il-kondizzjonijiet u cirkostanzi, bhal ma huma l-hin ta' bil-lejl, il-vizwali ostakolata bid-dlam u bix-xita, l-istat tal-art, il-volum tat-traffikuu rapporti ohra kontingenti.

Id-debilita' permanenti mhux necessarju li tkun wahda fizika litimmenoma l-persuna fil-possibilitajiet taghha ta' xoghol minhabba limitazzjoni fil-funzjoni ta' xiorganu. Setghet ukoll tkun debilita' psikika li timmanifesta ruhha f'kondizzjoni li negattivament tinfluwenza l-kapacita ghax-xoghol ta' l-individwu.. Bizzejjed jitqies l-kaz ta' tfajla li ssofri sfregju f'wiccha li jkun biz-zmien rimedjabbli imma li jaffettwalha permanentement il-psike taghha.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info