Reference: 574/1991/1

Judgement Details


Date
12/10/2004
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
CARUANA DEMAJO GIANNINO
Parties
BIANCHI ALFRED vs GALEA PAUL
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
DANNI, DEPREZZAMENT TA` VETTURA - DANNI, LOSS OF USE - VETTURA, DEPREZZAMENT TA`
Summary
Hawnhekk il-Qorti irritjeniet li l-konvenut kien responsabbli ghall-hlas ta' kiri ta' vettura mill-attur waqt li l-vettura kienet tissewwa wara incident li ghalih kien jahti l-konvenut. Il-fatt li l-parts damu ma gew minn barra la kien tort tal-konvenut u l-anqas ta' l-attur izda l-Qorti qieset li fl-ahhar mill-ahhar il-konvenut kien responsabbli ghall-hsara u ghalhekk kellu jaghmel tajjeb hu.

Il-Qorti izda laqghet b'mod limitat it-talba ghar-rizarciment konsegwenti ghad-deprezzament tal-vettura billi deherilha li l-valur imhallas mill-attur ma kienx jirrispekkja l-valur reali tal-vettura. Hawnhekk l-attur kien hallas iktar ghall-vettura milli kienet fil-fatt tiswa'.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info