Reference: 29/2001/1

Judgement Details


Date
08/06/2001
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
DE GAETANO VINCENT
Parties
IL-PULIZIJA vs HAYES MATTHEW
ECLI
N/A
Judgement Type
NOT AVAILABLE

Keywords / Summary


Keywords
KWERELA, NECESSITA` TA` - PROCEDURI KRIMINALI, META JISTGHU JITMEXXEW EX UFFICIO - SKUZANTI, SKALATA
Summary
Fil-kazijiet ta' offizi (volontarji) hfief fuq il-persuna fit-termini tas-subartikoli (1) u (3) tal-Artikolu 221 tal-Kodici Kriminali il-Pulizija Ezekuttiva tista' dejjem tipprocedi ex officio u ghalhekk minghajr il-kwerela tal-parti leza fil-kazijiet kontemplati fil-proviso tal-Artikolu 373 tal-Kodici Kriminali. Fil-kaz in dizamina l-Pulizija Ezekuttiva setghet tipprocedi ex officio taht dik il-parti ta' din id-disposizzjoni li tirreferi ghal meta "l-offiz ma jkunx mexxa l-azzjoni kriminali u ma jkunx irrinunzja espressament ghaliha fi zmien erbat ijiem minn dak in-nhar li jkun sar ir-reat".

Biex tkun applikabbli l-iskuzanti msemmija fil-paragrafu (b) ta' l-Artikolu 227 tal-Kodici Kriminali, l-iskalata jew il-ksur li ghaliha dak li jkun ikun qed joffri resistenza trid tkun tali litnissel f'mohhu suspett ragjonevoli li, imwettqa l-iskalata jew il-ksur, jista' jkun hemm perikolu ghall-inkolumita` personali tieghu.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info