Reference: 165/2004

Judgement Details


Date
14/10/2004
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
GALEA DEBONO JOSEPH
Parties
IL-PULIZIJA vs CAMILLERI RAYMOND MARTIN
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
ATT DWAR IS-SIGURTA` FL-IKEL, EFFETTI TAL-GARANZIJA AI TERMINI TA` L-ARTIKOLU 39
Summary
Meta l-Awtorita' tas-Sahha, wara li tirriskontra xi reat, taghzel, fid-diskrezzjoni taghha, li taghti twissija w titlob il-garanzija wara li issib xi ksur tal-ligi jew tar-regolamenti, ma jittiehdu ebda procedimenti ohra rigward dak il-ksur jew reat. Hi effettivament, b'din il-procedura pjuttost gdida, tkun qed taghti "condono" tar-reati riskontrati. Ir-reat li umbaghad jista' jikkonkretizza ruhu ikun dak kontemplat fis-subartikolu (3) tal-artikolu 39 u cioe' dak tal-ksur tal-garanzija nnifisha. Ghalhekk il-Prosekuzzjoni ma setghetx terga tipprocedi kontra l-appellant ghan-nuqqasijiet li kienu jifformaw il-mertu tal-garanzija.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info