Reference: 91/2004

Judgement Details


Date
13/10/2004
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
SCICLUNA DAVID
Parties
IL-PULIZIJA vs CAMILLERI JOSEPH
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
PRESKRIZZJONI, KORREZZJONI TAC-CITAZZJONI FIL-KAMP KRIMINALI
Summary
Biex tirnexxi l-eccezzjoni tal-preskrizzjoni, irid ikun il-kaz li bil-korrezzjoni mitluba u akkordata l-fatti imputati lill-appellat (appellanti f'dak il-kaz) iridu jkunu qeghdin b'xi mod jinbidlu u ma jridx ikun xi kaz ta' lapsus calami.

Il-korrezzjoni setghet anki ntalbet u ntlaqghet wara li jkunu bdew jinstemghu l-provi u l-imputat lanqas ikun intitolat ghal xi differiment biex tigi notifikata mill-gdid l-imputazzjoni, peress li l-imputazzjoni tkun baqghet sostanzjalment l-istess u b'tali korrezzjoni l-imputat ma jkunx gie pregudikat b'ebda mod fid-difiza tieghu.

'Arguendo a contrario sensu', fejn allura it-tibdil mitlub ikun ser ibiddel il-pozizzjoni sostanzjalment, allural-eccezzjoni tal-preskrizzjoni tista' tirnexxi.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info