Reference: 2984/1996/1

Judgement Details


Date
08/10/2004
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
VALENZIA GEOFFREY
Parties
BARON PAUL ET vs THOS. C SMITH INSURANCE SERVICES LTD
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
ASSIKURAZZJONI, DOVER TAL-ASSIGURAT LI JSEMMI KULL FATT LI RAGJONEVOLMENT GHANDU JHOSS LI HU RILEVANTI GHALL-ASSIKURATUR - ASSIKURAZZJONI, FATTI MATERJALI - ASSIKURAZZJONI, META TERZ JGHIN LILL-ASSIGURAT FIL-MILI TAL-PROPOSAL FORM - ASSIKURAZZJONI, UBERRIMA FIDES
Summary
L-obbligu to disclose material information, kien fuq kollox u qabel xejn jinkombi fuq l-assigurat li kien fid-dover li sua sponte u volontarjament ipoggi l-informazzjoni kollha ghad-dispozizzjonitas-socjeta' assikuratrici.

Inoltre meta l-proposal form tigi mimlija mhux mill-proponent, imma minn persuna ohra, din titqies li mliet il-formola ghall-proponent, u mhux ghall-assikuratur. Dinl-persuna titqies bhala l-mandatarju ta' l-assikurat u jekk dana jonqos l-konsegwenzi jbatihom l-assikurat - salv kull rimedju li dan jista' jkollu kontra l-mandatarju tieghu taht il-ligi. Inolre huwa dmir ta' l-assikurat li, qabel ma jiffirma, jaqra sew dak li se jiffirma, u jekk ma jaghmilx hekk, irid ibati l-konsegwenzi tan-negligenza tieghu. Meta jkun hemm skrittura ffirmata minn parti, huprezunt li hu accetta dak kollu li jkun regolat fl-iskrittura.

Dwar x'inhu meqjus bhala materjali, gie ritenut illi "the fact that the proposer has suffered losses (of cars) on previous occasions has been held to be material".

Il-fatt li s-socjeta' assikuratrici tkun accettat il-premium ma jistax jigi interpretat bhala xi abdikazzjoni ghad-dritt ta' l-assikurazzjoni li thassar il-polza jekk jirrizultalha li kien hemm non-disclosure, lanqas ma jista' jinghad li kien hemm ratifika mill-assikurazzjoni meta l-fatti veri kienu injoti ghas-socjeta' assikuratrici.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info