Reference: 1447/1997/1

Judgement Details


Date
24/09/2004
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
DE GAETANO VINCENT, DEPASQUALE ANTON, MAGRI ALBERT J.
Parties
AZZOPARDI GODWIN ET vs AZZOPARDI PAUL ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
DRITT TA` PROPRJETA`, FTUH TA` BIEB MIS-SID GHAL FUQ PROPRJETA` TIEGHU STESS - SERVITU`, DISTANZA LEGALI - TWIEQI
Summary
Id-distanza legali imposta mil-ligi mhux soggetta ghall-eba interpretazzjoni u l-applikabilita` tan-norma hemm imsemmija ma tiddependix mill-pregudizzju o meno li jista' jinholoq. Il-ligi trid li ma jinfethux twieqi "f'boghod ta' anqas minn sitta u sebghin centimetru mill-hajt divizorju." L-ebda konsiderazzjoni ohra ma hija permessa, u cioe` la jekk it-tieqa thares fuq il-proprjeta` ta' min jkunfetaha u lanqas jekk tali tieqa tohloqx xi dritt ta' introspezzjoni fuq il-garr.

Il-ftuh ta'bieb jikkostitwixxi l-ezercizzju ta' jedd ta' proprjeta` li s-sid ghandu fuq il-proprjeta` (f'dan il-kaz bitha) tieghu stess.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info