Reference: 18/1997

Judgement Details


Date
24/09/2004
Court
OF CRIMINAL APPEAL (SUPERIOR)
Judiciary
FILLETTI JOSEPH A., CAMILLERI GINO, SCICLUNA DAVID
Parties
IR-REPUBBLIKA TA' MALTA vs CASSAR FRANCIS
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ARTIKOLU 436 (2) TAL KAP 9
Summary
Huwa evidenti li l-appell huwa bbazat unikament fuq apprezzament ta' fatti. Isegwi ghalhekk li jidhol in funzjoni l-principju ormai pacifiku fil-gurisprudenza ta' din il-Qorti li tali apprezzament huwa ezercizzju li l-ligi tirrizerva ghall-gurati fil-kors tal-guri u li din il-Qorti ma tiddisturbax dak l-apprezzament, anke jekk ma tkunx necessarjament taqbel mija fil-mija mieghu, jekk il-gurati setghu legittimament u ragjonevolment jaslu ghall-verdett li jkunu waslu ghalih. Jigifieri l-funzjoni ta' din il-Qorti ma tirrizolvix ruhha f'ezercizzju ta' x'konkluzjoni kienet tasal ghalih hi kieku kellha tevalwa l-provi migbura fi prim'istanza, imma li tara jekk il-verdett milhuq mill-gurija li tkungiet "properly directed", u nkwadrat fil-provi prodotti, setax jigi ragjonevolment u legittimamentmilhuq minnhom. Jekk il-verdett taghhom huwa regolari f'dan is-sens, din il-Qorti ma tiddisturbahx .
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info