Referenza: 47/2002/1

Dettalji tas-Sentenza


Data
16/09/2004
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Ġudikatura
SCIBERRAS PHILIP
Partijiet
FARRUGIA JOSEPH (APPELLAT) vs ATTARD PETER PAUL (APPELLANT)
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
KUNTRATT, CAUSA ILLECITA - KUNTRATT, CAUSA ILLECITA - EVAZJONI FISKALI - KUNTRATT, EVAZJONI FISKALI
Fil-Qosor
Hu dottrinalment accettat illi l-"causa" tal-obbligazzjoni hi l-iskop persegwit mill-kontraenti. Skond it-teorija oggettiva din il-'causa' hi identifikata mal-funzjoni ekonomika-socjali tan-negozju intervenut bejn il-kontraenti. Hi ghalhekk diretta li tiehu qies tal-interessi kollha konkreti li l-operazzjoni, obbjettivament, hi mahsuba li tirrealizza. Jinkombi ghalhekk fuq il-gudikant li jidentifika d-dixxiplina regolatrici tan-negozju u jipprocedi ghall-valutazzjoni 'in concreto' tal-kawza,qua element essenzjali tan-negozju. Fi kliem iehor ghandu jiddetermina jekk il-'causa', oggett tal-valutazzjoni, tikkonformax ruhha mal-ligi, inter alia, l-licejeta` taghha.

Hawnhekk l-appellant qajjem eccezzjoni li l-kuntratt kien null billi l-attur appellat ma kienx zamm VAT fuq is-servizzminnu prestat u li ghalih kien qieghed ifittex kumpens.

Il-Qorti irriteniet li fih innifsu fin-negozju intervenut bejn il-kontendenti ma jidher li sar xejn bi skop li tigi aggirata l-ligi. Tutt'al piu` jista' jinghad li ma gietx ezatta l-VAT izda dan ma jaghmelx il-'causa' illegali. Il-frodi fiskali ma ggibx b'konsegwenza n-nullita` tan-negozju li bih tigi kommessa izda s-sanzjoni ghal tali frodi hija provduta mid-disposizzjonijiet fiskali.

Barra minn hekk, gie ritenut li jekk il-konvenut appellant kien jaf illi l-prezz kwotat lilu, u li hu accetta ma kienx jinkludi l-VAT u kien jaf ukoll li l-attur appellat ma kienx registrat mal-VAT Department, ma kienx gust li 'ex post facto' r-realizazzjoni tax-xoghlijiet jippretendi li ghandu jivvantaggja ruhu bit-turpitudini tieghu stess biex jirrezisti l-hlas minghandu reklamat. Id-disposizzjonijiet ta' l-artikoli 987 sa 991 tal-Kodici Civili ma humiex intizi biex jaghtu xi drittijiet lil min ikun konxjament u deliberatament ikkontratta obbligazzjoni b'causa illecita jew kontra l-ordni pubbliku imma kienu biss intizi bhala deterrent kontra l-ezekuzzjoni ta' tali obbligazzjoni.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni