Reference: 5/2001

Judgement Details


Date
29/07/2004
Court
OF CRIMINAL APPEAL (SUPERIOR)
Judiciary
DE GAETANO VINCENT, FILLETTI JOSEPH A., SCICLUNA DAVID
Parties
IR-REPUBBLIKA TA' MALTA vs GALEA FABIAN
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ARTIKOLU 17 (B) TAL KAP 9 - ARTIKOLU 22 (1B) TAL KAP 101 - KOLTIVAZZJONI - TRAFFIKAR
Summary
Il-Qorti osservat li skont il-ligi taghna l-koltivazzjoni ta' medicina hija ekwiparata mat-traffikar. Difatti s-subartikolu (1B) tal-artikolu 22 tal-Kap. 101 jipprovdi li "l-kelma "jittraffika" (bil-varjazzjonijiet grammatikali u l-espressjonijiet imnisslin minnha) b'riferenza ghal traffikar f'medicina, tinkludi l-koltivazzjoni .", u l-piena hija l-istess.

Skont l-artikolu 17(b) tal-KodiciKriminali, "persuna hatja ta' zewg delitti jew izjed, li jaqghu taht pieni li jnaqqsu ghal zmien il-liberta` persunali, tigi ikkundannata ghall-piena tad-delitt l-aktar gravi biz-zieda minn terz san-nofs taz-zmien tal-pieni l-ohra kollha mehudin flimkien .".
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info