Reference: 60/2003/1

Judgement Details


Date
14/07/2004
Court
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Judiciary
SCIBERRAS PHILIP
Parties
CAMILLERI AUSTIN (APPELLATI) vs MICALLEF MICHAEL PRO ET NOE (APPELLANTI)
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
TRIBUNAL GHAL TALBIET ZGHAR, REGOLAMENTAZZJONI TA` PROCEDURI - PRODUZZJONI TA` PROVA WARA L-GHELUQ TA` L-ISTADJU TAL-GBIR TAL-PROVI
Summary
Fil-proceduri quddiem it-Tribunal ghal Talbiet Zghar:

a) il-Gudikatur jirregola l-procedimenti quddiem it-Tribunal skond kif ikun jidhirlu xieraq, attiz il-harsien tal-principji tal-gustizzja naturali;

b) l-proceduri jitmexxew sommarjament;

c) l-Gudikatur jitgharraf b'kull mod li jista' jidhirlu xieraq u mhux marbut bil-prattika dwar l-ahjar prova;

d) l-procediment jitmexxa bil-minimu ta' informalita` tar-regoli procedurali.

Hawnhekk gie deciz li t-Tribunal kellu s-setgha li jippermetti l-produzzjoni ta' prova wara t-trattazzjoni tal-kawza.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info