Referenza: 104/2002/1

Dettalji tas-Sentenza


Data
14/07/2004
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Ġudikatura
SCIBERRAS PHILIP
Partijiet
ATTARD GEORGE ET vs PORTELLI MARY JANE
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
AUDI ALTERAM PARTEM, KONDOTTA TAL-PROCESS - META KAWZA TIGI DIFFERITA MIL-LLUM GHALL-GHADA - TRIBUNAL GHAL TALBIET ZGHAR, AUDI ALTERAM PARTEM
Fil-Qosor
Dan kien appell minn kawza quddiem it-Tribunal ghal Talbiet Zghar fejn il-konvenuta minkejja li kienet ipprezentat risposta ghat-talba attrici ma kienetx dehret ghall-ewwel seduta. Il-kawza giet differita ghall-ghada u giet deciza.

Il-Qorti ta' l-Appell irritjeniet li minkejja ma kien hemm xejn fil-Ligi li jipprojbixxi li jsir hekk, id-dritt ghal smiegh xieraq tal-konvenuta gie pregudikat billi l-kawza giet differita mil-llum ghall-ghada u b'hekk il-konvenuta ma kelliex bizzejjed zmien biex tirregola ruhha.

Huwa wkoll minnu illi "Gudikatur jirregola l-procedimenti quddiem it-Tribunal kif ikun jidhirlu xieraq skond id-dettami ta' gustizzja naturali". Il-Qorti proprju issoffermat fuq dan il-kliem tal-ligi biex tqajjem il-kwezit dwar kemm kien verament "xieraq" li t-Tribunal jirrimanda l-kawza mil-lum ghall-ghada. Jekk b'dan kien qed jigi sodisfatt il-vot ta' l-Artikolu 13 ta' l-Att, lill-Qorti, certament jippreokuppaha l-fatt illi s-sommarjeta` procedurali tiehu s-sopravvent fuq id-dritt fundamentali tas-smiegh xieraq, u bi skapitu tieghu. Ma jidherx li dan kien l-intendiment tal-legislatur ghallanqas fejn jokkorru kazijiet li jispjegaw l-assenza tal-parti konvenutali tidher fil-proceduri. F'dawn il-kazijiet mhux bizzejjed li wiehed jikkontenta ruhu bl-invokazzjoni "summum ius, summa iniuria". Il-Qorti ghandha d-dover tassigura illi fejn jokkorri l-ligijiet ghandhom iservu wkoll biex jaghtu u jassiguraw l-opportunita` shiha lill-parti citata biex issemma lehinha u tiddefendi ruhha. U allura, kif drabi ohra ntqal, anke meta kien isaltan b'aktar qawwa l-formalizmu u r-rigorizmu, wiehed irid ihares "lejn dak li hu skond il-haqq u s-sewwa, lejn il-gustizzjasostanzjali, xi drabi wkoll, fejn jinhtieg, immoderata mill-principju ta' l-ekwita` li wisq tajjebgiet imfissra bhala "la giustizia del dato caso".
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni