Reference: 261/2000/1

Judgement Details


Date
06/06/2001
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
VELLA PATRICK
Parties
IL-PULIZIJA vs CARABOTT JOHN
ECLI
N/A
Judgement Type
NOT AVAILABLE

Keywords / Summary


Summary
Gja' la darba l-ewwel Qorti kienet illiberat lill-appellant minn wahda miz-zewg akkuzi dedotti kontrih, allura t-talba tieghu, taht piena ta' nullita', kellha tkun bilfors ghar-riforma tas-sentenza appellata. Li ghamel l-appellant hu li l-ewwel talab it-thassir tas-sentenza appellata, u wara talabli jekk din ma tigix imhassra, tigi minflok riformata. Din it-talba mhiex maghmulha skont il-ligi wtali difett ma jistax jigi rimedjat.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info