Reference: 257/2000/1

Judgement Details


Date
31/05/2001
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
DE GAETANO VINCENT
Parties
IL-PULIZIJA vs BONNETT ROBERT
ECLI
N/A
Judgement Type
NOT AVAILABLE

Keywords / Summary


Keywords
KACCA, RISERVA NATURALI
Summary
L-Artikolu 21(1)(c) tal-A.L. 146/93 (Regolamenti ta' l-1993 dwar il-Harsien ta' l-Ghasafar u tal-Fenek Selvagg (A.L. 146/93).
jghid hekk:

".ebda persuna.ma tista' jkollha fil-pussess jew taht il-kontroll taghha, xi arma tan-nar, munizzjon, decoys, xbieki jew xi mezz iehor biex tikkaccja jew tiehu ghasafar jew il-fenek selvagg f'riserva naturali: Izda dan ma japplikax ghall-kaccatur jewnassab li, waqt li jkun f'vettura miexja, ikun qed igorr arma tan-nar mhux ikkargata u minghajr skratacc fil-magazine, u fil-ghata taghha, jew xbieki ghall-insib waqt li jkun ghaddej mit-toroq princpali f'riserva naturali."

Il-lokuzzjoni adoperata fir-regolament 21(1)(c) tista' tfisser biss li, hlief kif provvdut fil-proviso, hadd ma jista' jkollu fil-pussess tieghu jew taht il-kontroll tieghu f'riserva naturali arma tan-nar, munizzjon, decoys, xbieki jew xi mezz iehor li bih wiehed jista' jikkaccja jew jiehu ghasafar. Fi kliem iehor, ghall-finijiet ta' l-imsemmi paragrafu (c) ma hux mehtieg li jigi ppruvat li min kien fir-riserva naturali u kellu arma tan-nar (jew xi wiehed mill-oggetti l-ohra) fil-pussess jew taht il-kontroll tieghu kien qieghed hemm propju ghall-kacca jew ghat-tehid ta' ghasafar.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info