Referenza: 165/2002/1

Dettalji tas-Sentenza


Data
07/07/2004
Qorti
CIVIL COURT, FIRST HALL
Ġudikatura
MALLIA TONIO
Partijiet
SPITERI LORENZA ET vs DEBONO GEORGE ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Dettalji tal-Appellati


Appellata
Iva

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
KUNTRATT, INADEMPJENZA MINIMA
Fil-Qosor
Din kienet kawza fejn l-atturi allegaw li l-konvenut b'alterazzjonijiet strutturali u bl-uzu li kienqieghed jaghmel minn zewg garages li originarjament kienu gejjin mill-poter ta' l-awtur ta' l-atturi kien kiser limitazzjoni dwar l-uzu ta' l-istess kontenuta fil-kuntratti ta' l-akkwist.

Il-Qorti qieset li mhux kull pretest, anke l-aktar wiehed minimali, ghandu jservi biex jitwaqghu kuntratti jew iservu ta' opportunita' lis-sid biex jirrexxendi ftehim meta fil-verita' ma tezistix dik is-serjeta' tali li kapaci torbot u tallacja kull nuqqas zghir u insinifikanti mal-fatt ta' l-inadempjenza.

Veru li l-kundizzjonijiet tal-kuntratt tal-akkwist iridu jigu rispettati, pero', dawn iridu jigu rispettati fis-sostanza taghhom, u jekk, fl-assjem, dawk il-kundizzjonijiet ikunu qed jigu rispettati, m'ghandux jinqala kaz fuq xi nuqqas li, bazikament, ma jnaqqas l-osservanza ta' dawk il-kundizzjonijiet.

Ghal dak li jirrigwarda l-bdil ta' destinazzjoni fil-fond il-Qorti ghamlet referenza ghall-gurisprudenza zviluppata fil-kaz ta' bdil ta' destinazzjoni ta' fondi mikrija.

Mhux bizzejjed kwalunkwe abbuz tal-haga mikrija, jew kwalunkwe tibdil ta' destinazzjoni tal-fond, biex jiggustiffika l-applikazzjoni ta' sanzjoni hekk gravi kontra l-inkwilin, imma jridu jirrikorru fatti u cirkustanzi ta' certa gravita' u importanza". Izda, ghalkemm hu minnu li uzu divers li jsir anke min parti biss min fond igib tibdil tad-destinazzjoni tieghu, dak li jrid jigi pruvat huwa "illil-inkwilin, fil-kors tal-kirja, biddel dik id-destinazzjoni billi beda juza l-fond ghal skop diversminn dak li ghalih kien miftiehem li kellu jintuza, dana fil-parti principali tieghu"

Intqalukoll f'kawza ohra, li l-uzu ta' kamra f'dar min fejn l-inkwilin kien jaghti privatijiet lil studenti bi hlas, ma biddilx id-destinazzjoni tad-dar li kienet u baqghet dar ta' abitazzjoni; lanqas l-uzu ta' xi kamra f'dar bhala mahzen ma jikkonverti dik id-dar f'hanut ghal fini ta' zgumbrament. Wiehed irid jikkunsidra l-bini shieh, u l-uzu ta' parti mill-bini ghal skop differenti minn dak intenzjonat, la darba, fil-parti principali tieghu, il-bini baqa' jservi l-iskop predestinat tieghu, ma jwassalx ghas-sanzjoni ta' ksur ta' kundizzjoni li tolqot l-uzu ta' dak il-bini.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni