Reference: 125/2002/1

Judgement Details


Date
07/07/2004
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MALLIA TONIO
Parties
GATT EMMANUEL ET vs AWTORITA' MARITTIMA TA' MALTA
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Appealed Details


Appealed
Yes

Keywords / Summary


Keywords
KUNTRATT, BILANC MEHTIEG FIL-KAZ TA` KUNTRATT KOMMUTATIV - KUNTRATT, NULLITA` META KUNTRATT JORBOT B`MOD PERMANENTI WAHDA MILL-PARTIJIET BISS - LOKAZZJONI, MHUX POSSIBBLI LI SSIR GHAL ZMIEN INDETERMINAT - LOKAZZJONI, NECESSITA` TA` OGGETT DETERMINAT
Summary
Meta z-zmien fuq kuntratt ta' kera ikun indefinit, il-klawsola relattiva ghandha titqies nulla, u z-zmien tal-kirja dezunt mill-kriterji stabbiliti fil-Kodici Civili.

Patt li bih iz-zmien tal-lokazzjoni jkun jew jista' jkun perpetwu huwa radikalment null.

Biex wiehed ikun jista' jitkellem fuq lokazzjoni, il-fond, oggett tal-lokazzjoni, irid ikun stabbilit u l-kirja trid tkun ta' dakil-fond stabbilit.

Izda fejn jigi garantit parking space jew berth indeterminat (ez. parkingspace indeterminat go garage complex jew berth indeterminat go yacth marina) wiehed ma jistax jitkellem dwar lokazzjoni izda kuntratt sui generis. Dan izda ma jfissirx li l-kuntratt ikun sar fuq bazipermanenti.

F'kuntratt kommutattiv huwa mehtieg li jkun hemm bilanc bejn il-prestazzjonijietreciproci tal-partijiet. Ftehim li jorbot lill-parti b'mod "permanenti" izda mhux lill-ohra ghandujitqies kontra l-ordni pubbliku u mhux enforzabbli.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info