Reference: 1457/2001/1

Judgement Details


Date
07/07/2004
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MALLIA TONIO
Parties
SAMMUT ANTHONY vs COMPAGNINO GIOVANNI ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
GARANZIJA, DRITT TA` RIVALSA TA` GARANTI SOLIDALI LI JHALLAS ID-DEJN GARANTIT
Summary
L-artikolu 1945 tal-Kodici Civili jiddisponi li l-garanti li jhallas id-dejn, jidhol ipso jure fil-jeddijiet kollha li l-kreditur kellu kontra d-debitur, u f'kaz ta' solidarjeta', kif inhu dan il-kaz,fil-waqt li l-principju generali, skond l-artikolu 1107, hu li l-kondebitur li jhallas id-dejn in solidum kollu, ma jistax jitlob minghand l-ohrajn hlief is-sehem ta' kull wiehed minhom, a tenur tal-artikolu 1109, "jekk fil-haga li ghaliha gie maghmul id-dejn in solidum ma jkollux x'jaqsam hlief wiehed mill-kondebituri, dan hu obbligat ghad-dejn kollu lejn il-kondebituri l-ohra u dawn, rigward dak il-kondebitur, jitqiesu biss bhala garanti". Darba jirrizulta, allura, li d-dejn in kwistjoni kien a beneficcju tal-konvenut u kien dan wahdu li kellu x'jaqsam mieghu, hu obbligat ghad-dejn kollufil-konfront tad-debituri l-ohra marbutin mieghu in solidium. Dawn il-kondebituri l-ohra jitqiesu,fil-konfront tieghu, bhala garanti u, kif intwera, skond l-artikolu 1945 tal-Kodici Civili, dak il-"garanti" li jhallas id-dejn kollu jista' jdur ghal regress kontra d-debitur principali.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info