Reference: 1445/2000/1

Judgement Details


Date
07/07/2004
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MALLIA TONIO
Parties
GASAN MAMO INSURANCE LIMITED NOE vs PORTELLI PAUL
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
KOLLIZJONI, BDIL TA` KARREGGJATA - KOLLIZJONI, TAMPONAMENT MINN WARA - META KAROZZA TIDHOL FIL-KARREGGJATA TA` MIN IKUN GEJ MINN WARA
Summary
Bhala principju, f'kaz ta' "rear end collision", ir-responsabbilita' ghall-incident taqa' fuq is-sewwieq tal-karozza ta' wara, u kif qalet din il-Qorti fil-kawza. Sewwieq li jkun qed isegwi karozza ohra ghandu dejjem izomm bizzejjed distanza bejnu u l-karozza ta' quddiemu biex jekk dan jieqaf f'saltikollu bizzejjed zmien biex jieqaf hu wkoll. Min-naha l-ohra, jekk id-driver tal-vettura fuq waranhassad meta l-karozza l-ohra issorpassatu u giet ezatt quddiemu, dak ta' wara ma jistax jitqies responsabbli ghall-incident. Driver li jkun fuq lane wahda ta' triq jista', skond ic-cirkustanzi, ibiddel lanes, izda hu jrid joqghod attent biex jevita l-kollizzjoni ghax hu qed ifixkel it-traffiku, ughandu jidhol fil-lane l-ohra biss wara li juza l-massima kawtela; sewwieq li jkun qed isuq ghad-dritt fuq il-lane tieghu, izda li jsib it-triq tieghu ostakolata meta, f'daqqa wahda, karozza ohra daret ghal quddiemu, ma jkunx responsabbli ghall-incident li jsehh jekk jidhol f'dik il-karozza li gietquddiemu f'salt.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info