Reference: 592/2001/1

Judgement Details


Date
30/06/2004
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
VALENZIA GEOFFREY
Parties
GRIMA CARMEL ET vs PENZA CARMELO PRO ET NOE
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
DANNI, PRINCIPJU TA` PARTIAL DEPENDENCY - DANNI, SAFE SYSTEM OF WORK - GHAJNUNA MINN HADDIEMA OHRA
Summary
Nuqqas ta' ghajnuna minn haddiema ohra li jkunu nkarigati biex jahdmu ma' persuna fuq lant tax-xoghol huwa fattur li gie kunsidrat mill-Qorti bhala element li ma jikkostitwix a safe system of work.

Hawnhekk il-Qorti wara li kkonkludiet li incident fuq ix-xoghol sehh minhabba negligenza tal-haddiem stess, qieset li s-socjeta` konvenuta naqset milli tassigura a safe system of work billi l-vittma ma kellhiex ghajnuna minn terzi fuq il-lant tax-xoghol u li forsi setghu jghinu biex l-incidentjigi evitat.

Fil-likwidazzjoni tad-danni il-Qorti qieset inter alia li hemm differenza f'sitwazzjoni fejn ghandek mewt ta' kap ta' familja li minnu din tkun tiddependi finanzjarjament direttament, u sitwazzjoni fejn invece ghandek membru ta' familja li jghix ma' ommu u huh, liema persuna kien sejjer jiehu l-istat tieghu u jmur ighix ghal rasu. Dan jinfluwixxi fuq it-tnaqqis relativ ghal dependency.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info