Reference: 1051/1995/2

Judgement Details


Date
30/06/2004
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
DE GAETANO VINCENT, DEPASQUALE ANTON, MAGRI ALBERT J.
Parties
FENECH ALFRED ET NOE vs FENECH MICHAEL A ET NOE
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
SOCJETA` KUMMERCJALI, INVESTIGAZZJONI TA` L-AFFARJIET TA` SOCJETA` KUMMERCJALI - SOCJETA` KUMMERCJALI, LIGI APPLIKABBLI GHALL-ISTRALC TA` SOCJETA` KUMMERCJALI
Summary
L-Artikolu 429(2) ta' l-Att dwar il-Kumpanniji jiddisponi li:

"Kull xoljiment ta' socjetà kummercjali li jsehh wara gheluq zmien sitt xhur mill-jum stabbilit, ghandu jkun skond id-dispozizzjonijiet ta' dan l-Att u l-istralc li jirrizulta wara ta' dik is-socjetà kummercjali ghandu jkun regolat skond hekk."

Dan l-Artikolu jirreferi ghall-process tax-xoljiment, ghalhekk meta l-processma jkunx intemm entro t-terminu stabilit, japplika l-Att dwar il-Kumpanniji u mhux l-Ordinanza dwaris-Socjetajiet Kummercjali.

Ma hemm xejn x'josta illi parti f'kawza già istitwita dwar xoljiment ta' socjetà kummercjali taghmel talba lill-Qorti sabiex din tohrog ordni ai termini ta' l-imsemmi Artikolu 405(1) u (2) [investigazzjoni ta` l-affarjiet ta` kumpannija].
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info