Reference: 289/1989/2

Judgement Details


Date
30/06/2004
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
CUSCHIERI NOEL
Parties
BRINCAT TABIB CHARLES vs NAUDI TABIB ROBERT ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Appealed Details


Appealed
Yes

Keywords / Summary


Keywords
ASSOCAZZJONI, RIMEDJI TA` KONSOCJAT - XOLJIMENT U LIKWIDAZZJONI - SOCJETA` CIVILI, HTIEGA TA` FTEHIM BIL-MIKTUB AD VALIDITATEM
Summary
Il-ligi timponi ad validitatem u mhux ad porbationem tantum il-forma skritta fil-kaz tas-socjetajietcivili u li fil-kaz ta' skrittura privata din ghandha, that piena ta' nullita', tigi ffirmata mill-partijiet kollha.

Hawnhekk gie ritentut li l-ftehim bejn il-kontendenti, li ma kienx sar bil-miktub, kien semplicement ftehim ta' kontribuzzjoni ta' xoghol u spartizzjoni ta' profitti.

Trattandosi ta' assocjazzjoni, il-massa tal-qligh igib stat ta' komunjoni pro tanto bejn l-assocjatiu ghalhekk huma applikabbli r-regoli tal-komunjoni u ghalhekk wkoll ikun necessarju li ssir il-likwidazzjoni jew inkella dak is-socju illi jkollu l-kotba f' idejh jaghti kont regolari ta' l-attivita'ta' dik is-socjeta' ghall-imghoddi, ghaliex mhux gust illi dak is-socju jibqa' sejjer b' kollox a dannu ta' haddiehor.

Il-process ta' likwidazzjoni jinvolvi komputazzjoni tal-valur tas-sehem tal-assocjati. Pretensjoni ta' danni f' forma ta' lucrum cessans ma tidholx f' dan l-esercizju. Hawnhekk gie ritenut li dak li kellu dritt jitlob l-attur kien ix-xoljiment, u likwidazzjoni ta' dak li hu dovut lilu ghax-xoghol li kien ghamel qabel it-talba ghall-likwidazzjoni, u tal-klijenti li originarjament huwa kien gab lil group biex setghet titwaqqaf l-assocjazzjoni.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info