Referenza: 1932/1999/1

Dettalji tas-Sentenza


Data
03/06/2004
Qorti
CIVIL COURT, FIRST HALL
Ġudikatura
MICALLEF JOSEPH R.
Partijiet
DARMANIN JOSEPHINE vs CAMILLERI JOSEPH
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
ACTIO CONFESSORIA, DEFINIZZJONI TA` - ACTIO CONFESSORIA, KONTRA MIN GHANDHA TIGI ISTITWITA - ACTIO CONFESSORIA, ONERU TAL-PROVA - PERMESS GHALL-IZVILUPP, DEJJEM JINHAREG SAVING THIRD PARTY RIGHTS - SERVITU`, NE LUMINIBUS OFFICIATUR - SERVITU`, SERVITUS LUMINUM - SERVITU`, TIEQA F`HAJT DIVIZORJU
Fil-Qosor
L-ghan ewlieni tal-azzjoni konfessorja huwa dak li permezz taghha s-sid ta' fond li jgawdi servitu'fuq fond iehor jitlob dikjarazzjoni mill-Qorti li l-gid tieghu igawdi dik is-servitu' li s-sid tal-post l-iehor, b'ghamil jew b'fatt iehor, ikun qieghed ixekklu jew inehhih mit-tgawdija taghha. Dinl-azzjoni - bhall-azzjoni negatorja - tmiss lil sid il-fond u trid issir biss kontra s-sid tal-fondserventi bhala l-persuna li ghandha interess legittimu li timpunja l-ezistenza tas-servitu' pretiza;

Ghall-kuntrarju ta' dak li hu mistenni fl-azzjoni negatorja, l-attur fl-azzjoni konfessorjajrid ghalhekk juri mhux biss li huwa s-sid tal-fond dominanti, imma wkoll li tassew li dak il-fond igawdi s-servitu' pretiza fuq il-fond serventi;

Is-servitus luminum hija servitu` li biha s-sid tal-fond dominanti jinghata l-jedd li jhalli tieqa miftuha fil-hajt li jaqsam gidu minn dak ta' hdejh biex b'hekk ikun jista' jiehu d-dawl ghal gol-post tieghu. Tali servitu' hija differenti mis-servitu' ne luminibus officiatur li, bis-sahha taghha, s-sid tal-fond serventi jinzamm milli jtella' bini jew kostruzzjoni fil-gid tieghu li bih jista' jnaqqas il-moghdija tad-dawl ghal gol-fond dominanti. Din is-servitu' hija meqjusa bhala wahda ta' grad oghla mis-servitu' luminum fis-sens li biha s-sid ta' fond serventi jinzamm milli jtella' bini fil-gid tieghu stess li bis-sahha tieghu jista' b'xi mod inaqqas id-dhul tad-dawl fil-fond dominanti. Huwa mghallem u accettat ukoll li filwaqt li fil-kaz tas-servitu' luminum il-jedd tas-sid tal-fond dominanti huwa estiz ghall-fond ta' hdejh biss,fil-kaz tas-servitu' ne luminibus officiatur tali jedd jestendi wkoll ghal kull bini iehor fil-qribtal-fond dominanti. Fil-kaz tas-servitu' luminum, huwa moghti lis-sid tal-fond serventi li jtella'bini fil-gid tieghu, imbasta jhalli wisgha bizzejjed biex il-fond dominanti jkun jista' jibqa' jiehu d-dawl;

Ladarba l-azzjoni konfessorja tista' titressaq biss kontra s-sid tal-fond serventihuwa inutili ghall-konvenut li jsejjah fil-kawza l-awturi tieghu, ghaliex dak li jghodd huwa min kien is-sid tal-fond serventi fiz-zmien tal-azzjoni.

L-ebda permess moghti minn awtorita' kompetenti ma tkun bi hsara ghall-jeddijiet privati ta' terzi;
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni