Reference: 77/2004

Judgement Details


Date
18/06/2004
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
VALENZIA GEOFFREY
Parties
TABIB PRINCIPALI TAL-GVERN vs BONNICI DR MARIO
ECLI
N/A
Judgement Type
PARTIAL SENTENCE

Appealed Details


Appealed
Yes

Keywords / Summary


Keywords
CITAZZJONI, NULLITA` TA` - NUQQAS TA` INDIKAZZJONI TAL-QORTI
Summary
In-nullita' ta' l-atti gudizzjarji hija sanzjoni estrema li l-ligi trid li tigi mposta biss meta n-nuqqas fl-att formali hija sostanzjali -u assolutament ma tistghax tigi tollerata minghajr hsara ghalxi principju ta' gustizzja procedurali.

Hawnhekk il-Qorti irriteniet li minkejja l-fatt li l-attur naqas milli jindika l-Qorti li fiha kienet giet prezentata c-citazzjoni, dan in-nuqqas ma kienx ippregudika lill-konvenut billi l-Qorti kienet indikata fi skritturi ohra u l-konvenut iddefendal-kawza quddiem il-Qorti t-tajba.

It-teorija l-aktar accettabbli mill-Qrati, f'kazijiet ta' nullita' ta' l-atti, hi dik li tiffavorixxi l-ammissibilita' u mhux in-nullita' ta' l-att. Dan in omagg ghal principju illi n-nullitajiet ghad-deficjenzi procedurali ghandhom jigu skoraggiti u fejn hupossibbli l-atti jigu salvati u evitati spejjez inutili. Il-Qorti ghandha thares aktar lejn dak lihu skond il-haqq u s-sewwa, u l-gustizzja sostanzjali milli lejn il-legalizmu u formalizmu.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info