Reference: 1491/2001/1

Judgement Details


Date
23/06/2004
Court
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Judiciary
SCIBERRAS PHILIP
Parties
COMMERCIAL SERVICES BUREAU (CSB) LIMITED vs GRIMA COMMUNICATIONS LTD
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
ECCEZZJONIJIET, INKOMPETENZA - TITQIES RINUNZJATA JEKK MA TITQAJJIMX IN LIMINE LITIS - ECCEZZJONIJIET, SA LIEMA STADJU TAL-KAWZA TISTA` TIGI SOLLEVATA INKOMPETENZA RATIONAE VALORIS JEW RATIONAE MATERIAE
Summary
L-eccezzjoni tan-nuqqas ta' gurisdizzjoni ma tistghax titqajjem fl-istadju ta' l-appell tant li jinsab enuncjat fil-proviso ta' l-artikolu 774 tal-Kap 12 illi " l-eccezzjonijiet ta' inkompetenza ma jistghux jinghataw u lanqas ma jistghu jigu dikjarati ex officio, f'qorti fi grad ta' appell". Hu infatti principju pacifiku illi meta l-eccezzjoni ta' inkompetenza ma titqajjimx in limine litis titqies rinunzjata. Kien jinkombi fuq is-socjeta` appellanti li tissolleva tali eccezzjoni u anke kieku,"gratia argomenti", din kienet wahda ta' ordni pubbliku l-fatt li ma gietx sollevata lanqas 'ex officio' mit-tribunal, ma jfissex li din issa tista' titqajjem in sede appell.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info