Reference: 832/2001/1

Judgement Details


Date
23/06/2004
Court
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Judiciary
SCIBERRAS PHILIP
Parties
BRINCAT VINCENT vs CARUANA ANNA
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
IMGHAX, OBBLIGAZZJONIJIET KUMMERCJALI - OBBLIGAZZJONIJIET KUMMERCJALI, DEKORRENZA TA` IMGHAX - PROVA, META L-ONERU JINQALEB MINN PARTI GHALL-OHRA - PROVA, ONERU TAL-PROVA TA` FATT HUWA MIXHUT FUQ MIN JALLEGAH U MHUX MIN JICHDU
Summary
Imghax kummercjali jibda jiddekorri immedjatament minn meta l-kapital isir dovut.

Il-krediturghandu jipprova l-inadempjenza tad-debitur, li tista' tikkonsisti anke f'semplici dewmien; ghandu jiddemostra fatt li fih innifsu jkollu l-impronta tal-htija tad-debitur. Wara li tkun saret mill-kreditur din il-prova, jaqa' fuq id-debitur l-oneri li jipprova li dak l-inadempjent kien dovut ghal xihaga barranija ("causa estranea") li taghha huwa ma kienx responsabbli, jigifieri illi huwa ma kellux htija billi kien mexa bid-diligenza ta' "bonus paterfamilias".

Jekk imbaghad id-debitur majasalx ghal din il-prova huwa jkun fi htija u jidhol responsabbli ghad-danni, u f'kaz ta' obbligazzjoni li jkollha bhala oggett il-hlas ta' somma determinata, d-danni li jigu mid-dewmien tal-ezekuzzjoni taghha jikkonsistu fl-imghax.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info