Reference: 150/1995/2

Judgement Details


Date
11/07/2001
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
SCICLUNA DAVID
Parties
DINGLI AV DR KEVIN F. NOE vs PIZZIMENTI KAPTAN SEBASTIANO
ECLI
N/A
Judgement Type
NOT AVAILABLE

Keywords / Summary


Keywords
ACTIO IN REM, ELEMENTI TA`
Summary
Biex ikun hemm "actio in rem" validament intavolata jrid ikun hemm: (a) kreditu li jaqa' taht xi "cause of action" elenkat fl-imsemmija legislazzjoni; (b) l-azzjoni trid titressaq kontra r-"res", cioe kontra l-vapur, ghax dan ikun strettament konvenut fil-kawza; (c) il-vapur irid ikun fl-ibhra territorjali ta' Malta u (d) il-vapur irid ikun maqbud jew mizmum milli jitlaq minn Malta sabiex l-eventwali sentenza tkun tista' tigi esegwita fuqu."

Hu car, u accettat, li fl-Ingilterra biex persuna tagixxi kontra bastiment permezz ta' azzjoni in rem irid jkollu jew dritt personali kontra s-sidjew dritt fuq il-bastiment.

L-azzjoni in rem hi, sostantivament, azzjoni kontra s-sidien tal-bastiment u tipprezumi dritt personali kontra l-istess jew, possibilment, dritt fuq il-bastiment propjeta' taghhom. Proceduralment pero' mhux necessarju li s-sidien jigu mharrka avolja l-prattika Ingliza tidher li hi li l-proceduri, ghalkemm in rem, isiru kontra s-sidien tal-bastiment f'isem l-istess.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info