Reference: 2026/2000/1

Judgement Details


Date
11/06/2004
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
CAMILLERI GINO
Parties
CASSAR ANTHONY ET vs VALENTINO MARIO ET NOE
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Appealed Details


Appealed
Yes

Keywords / Summary


Keywords
KUNTRATT, META N-NUTAR LI JIPPUBBLIKA ATT PUBBLIKU IKUN QARIB TA` MEMBRU F`SOCJETA` LI TKUN PARTI FUQ DAK L-ATT
Summary
Skond il-ligi din is-socjeta ghandha personalita' guridika ghaliha u li hi distinta u separata minndik tal-membri tas-socjeta.

Ghalhekk ma jistax jinghad li s-socjeta kummercjali tista' tkunb'xi mod imhallta man-nutar li jkun ircieva u ippubblika att li tali socjeta` kienet parti ghalih.

Hu minnu ukoll li l-membri ta` socjeta en nom collectif jistghu jkunu finalment personalmentresponsabbli ghad-debiti tas-socjeta. Dan pero', guridikament, ma jbiddel xejn ghar-rigward tal-fatt jekk il-kuntratt in kwestjoni setghax jigi pubblikat minn nutar li effettivament ippubblikah;
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info