Reference: 415/2001/1

Judgement Details


Date
11/04/2001
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
PACE RAYMOND C.
Parties
WORLD MARKETING SERVICES LIMITED vs CROSSCRAFTS COMPANY LIMITED
ECLI
N/A
Judgement Type
NOT AVAILABLE

Keywords / Summary


Keywords
KONKORRENZA SLEALI, REKLAMAR KOMPARATTIV - KONKORRENZA SLEALI, TIXRID TA` NOTIZJI BI HSARA TA` KUMMERCJANTI OHRA - KONKORRENZA SLEALI, TMAQDIR TA` PRODOTT TA` KOMPETITUR - REKLAMAR KOMPARATTIV
Summary
Ghalkemm ir-reklamar komparattiv huwa ammess, dan ma jistax issir permezz ta' tmaqdir tal-oggetti tal-kompetitur, u huwa wkoll ovvju, li tali tmaqdir ta' oggett ta' kompetitur jista' wkoll jikkostitwixxi fil-persuna li taghmel ir-reklam, jew propalatur tan-notizja, l-intenzjoni li jaghmel hsara lill-proprjetarju tal-istess oggetti jew kompetitur tieghu.

Bl-ebda mod il-kuncett ta' konkorrenza sleali ma gie abrogat jew imnehhi, mill-Att dwar l-Affarjiet tal-Konsumatur, izda li gara kien biss li r-reklamar komparattiv gie regolat bi provizzjonijiet precizi ta' kif dan jista' jsir bla ma thalli lil min jabbuza bl-istess mezz sabiex imaqdar iI-prodotti ta' haddiehor, b'mod li jirreka dannu lill-istess kompetitur, u tali regoli fil-fatt jikkonfermaw taht dan l-aspett, il-kuncett ta' konkorrenza sleali, li hija intiza biss sabiex ma thalliex kummercjanti juzaw mezzi llegali u denigatorji sabiex jaghmlu hsara lill-haddiehor, bl-iskop li huma jiehdu vantagg mill-istess.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info