Referenza: 170/2000/1

Dettalji tas-Sentenza


Data
31/05/2004
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Ġudikatura
DE GAETANO VINCENT, CAMILLERI JOSEPH D., FILLETTI JOSEPH A.
Partijiet
GATT GORG ET vs CAMILLERI ANTHONY ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
PRESKRIZZJONI, MA TISTAX TIGI SOLLEVATA EX UFFICIO
Fil-Qosor
Fejn si tratta ta' termini ta' preskrizzjoni jew ta' dekadenza fil-kamp civili, a differenza ta' dakkriminali, materja ta' procedura ta' din ix-xorta m'hijiex ikkunsidrata bhala wahda ta' ordni pubbliku. Fi kliem iehor, jekk il-parti eccipjenti f'kawza civili taghzel li ma tqanqalx eccezzjoni simili u, minflok, tissolleva eccezzjonijiet ohrajn u sahansitra tidhol ukoll fil-meritu tal-kwistjoni,dan l-operat ikun jimplika li l-parti eccipjenti ma kienitx interessata li tissolleva eccezzjoni bhal din. Kwindi, certament m'huwiex la xi obbligu jew oneru fuq il-Qorti li tissolleva ex officio eccezzjoni bhal din; multo magis meta lanqas biss ma kien hemm dibattitu quddiemha dwar dan il-punt.Lanqas ma jiswa l-argument ta' l-appellati li tali eccezzjoni setghet, skond huma, tigi sollevata minnhom f'kull stadju tal-procedura, u dan ghar-raguni li sa issa eccezzjoni bhal din kienet u baqghetma gietx effettivament sollevata.

Din il-posizzjoni lanqas ma hija differenti li kieku minflok terminu ta' preskrizzjoni, (li pero` tista` tigi sollevata ex parte fi stadju ta' appell), si tratta ta' terminu ta' dekadenza ta' l-azzjoni. Hawn ukoll ma jispettax lill-Qorti - fil-kamp civili -li minn rajha tiehu hi l-inizjattiva u dak li ma tqajjimx per via ta' eccezzjoni, jigi invece sollevat mill-Qorti stess, taht il-pretest zbaljat li hawn si tratta ta' konsiderazzjoni ta' ordni pubbliku.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni