Reference: 37/2004

Judgement Details


Date
27/05/2004
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
GALEA DEBONO JOSEPH
Parties
IL-PULIZIJA vs GRECH GIUSEPPE U AARON BUGEJA
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
PIENA, KONFISKA TAL-CORPUS DELICTI
Summary
L-artikolu 23 tal-Kodici Kriminali jiddisponi appropozitu illi :-

"Il-konfiska tal-corpus delicti, ta' l-istrumenti li servew jew li kien mahsub li jservu sabiex isir id-delitt, u ta' kull majkun gie miksub bid-delitt, hija konsegwenza tal-piena stabilita mill-ligi ghad-delitt, ukoll jekk il-konfiska ma tkunx espressament imsemmija fil-ligi, barra minn meta persuna, li ma tkunx hadet sehem fid-delitt, ikollha jedd fuq dawk l-oggetti."

Mid-dicitura ta' dan l-artikolu kien jidher car illi biex ma ssehhx il-konfiska, il-Qorti trid tkun sodisfatta li (1) ikun hemm jedd ta' terza persuna fuq dawk l-oggetti soggetti ghall-konfiska u (2) li dik it-terza persuna trid ma tkunx hadet sehem fid-delitt.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info