Referenza: 205/2001/1

Dettalji tas-Sentenza


Data
20/05/2004
Qorti
CIVIL COURT, FIRST HALL
Ġudikatura
MALLIA TONIO
Partijiet
BORG AGNES vs ZAMMIT CHARLES ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
SUCCESSJONI, AZZJONI TAL-LEGATARJU SABIEX JIGI IMMESS FIL-PUSSESS TAL-LEGAT IMHOLLI LILU - SUCCESSJONI, LEGAT TA` HWEJJEG TA` HADDIEHOR - META L-WERRIETA IKUNU FIL-PUSSESS TAL-OGGETT TAL-LEGAT - SUCCESSJONI, META L-OGGETT TAL-LEGAT IKUN FIL-PUSSESS TAL-LEGATARJU - SUCCESSJONI, META WIEHED MIL-WERRIETA JAGHMEL BENEFIKATI FL-OGGETT TAL-LEGAT
Fil-Qosor
L-artikolu 696(1) tal-Kodici Civili jghid hekk:

"Il-legat tal-haddiehor ma jiswiex, hlief jekk ikun hemm iddikjarat fit-testment illi t-testatur kien jaf li l-haga kienet ta' haddiehor u mhux tieghu; f'dan il-kaz il-werriet jista' jaghzel jew li jakkwista l-haga mhollija b'legat sabiex ighaddiha lil-legatarju, jew li jhallas lil-legatarju l-valur gust taghha".

Mhux mehtieg, anke jekk l-oggett ikun f'idejn terzi barranin, li l-legatarju jitlob fil-kawza jew il-pussess jew il-valurtal-legat, ghax dina hija ghazla imhollija f'idejn il-werrieta, u huma dawn, jekk jigu azzjonisti mil-legatarju ghall-immissjoni fil-pussess, li ghandhom jaghmlu l-ghazla jekk l-oggett ma jkunx gia fil-pussess taghhom. L-ghazla hija mixhuta fuq l-eredi, u mhux mehtieg tigi invokata jew mitluba mil-legatarju.

Inoltre, minn qari ta' dan l-artikolu, jidher car li l-werrieta jkollhom dik l-ghazla f'kaz biss li l-oggett ma jkunx gia fil-pussess taghhom, ghax hu f'dak il-kaz biss li huma jistghu jezercitaw l-ghazla billi jew jakkwistaw l-oggett jew ihallsu l-valur tieghu. Jekk l-oggett ikungia fil-pussess taghhom, huma jitqiesu li jkunu gia "akkwistawh" u kwindi ma tistax tigi invokatal-alternattiva li jhallsu l-valur tal-istess oggett. L-oggett ta' legat li jkun fil-mument tal-mewttat-testatur, fil-possess tal-werrieta, irid jigi konsenjat lil-legatarju u, f'dawk ic-cirkustanzi,il-werrieta ma jkollux l-ghazla kontemplata fl-artikolu 696 tal-Kodici Civili.

Il-fatt li l-legatarju jista' gia jkollu l-pussess fiziku ta' wiehed mill-fondi, ma jcahhdux mid-dritt li jitlobl-immissjoni fil-pussess formali li, trattandosi ta' hwejjeg immobbli, trid issir b'att pubbliku. Inoltre, l-fatt li saru diskussjonijiet bi skop li jintlahaq ftehim, ukoll ma jtellifix dan id-dritt.

Il-fatt li xi wiehed mill-werrieta seta' ghamel xi xoghol fil-postijiet a spejjez tieghu, mhux rilevanti ghal fini ta' kawza fejn il-legatarju jitlob l-immissjoni fil-pussess, u kwalunkwe xogholijiet li setghu saru, jekk saru, m'ghandux izomm lil-legatarju milli jinghata l-pussess tal-legat.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni