Reference: 80/1996/1

Judgement Details


Date
23/02/2001
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
SCICLUNA DAVID
Parties
FALZON GEORGE vs CAMILLERI JOSEPH ET
ECLI
N/A
Judgement Type
NOT AVAILABLE

Keywords / Summary


Keywords
ACTIO SPOLII, KWISTJONIJIET LI JISTGHU JIGU KONSIDERATI MILL-QORTI
Summary
Kwistjoni ta' tolleranza m'ghandhiex normalment tigi ezaminata fil-kuntest ta` azzjoni ta` spoll privileggjat.

L-indagni li trid issir f'azzjoni ta' spoll hija wahda limitatissima, rigoruza u skarna li ma tinsab f'ebda legislazzjoni ohra u li din l-azzjoni hija koncepita bhala azzjoni rapidau effikaci ghall-iskop li ma thalli 'l hadd jiddisturba stat ta' fatt arbitrarjament u hija intiza unikament biex iggieghel lill-konvenut li jerga' jqieghed il-haga fl-istat li kienet qabel ma ddisturbaha, u daqshekk biss.

Azzjoni ta' spoll tista' tkun materja ta' deliberazzjoni legali, madanakollu tibqa' impregudikata pero` r-regola li kawza ta' spoll hija essenzjalment azzjoni possessorja u mhux ammissibbli ghal xi parti li tidhol fil-petitorju biex tiggustifika l-agir spoljattiv kommess minnha.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info