Referenza: 493/2003

Dettalji tas-Sentenza


Data
23/04/2004
Qorti
CIVIL COURT, FIRST HALL
Ġudikatura
CUSCHIERI NOEL
Partijiet
UNITED AUTOMOBILE LIMITED vs A. BONELLO LIMITED
ECLI
N/A
Judgement Type
PARTIAL SENTENCE

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
KUNTRATT, DISTINZJONI BEJN NULLITA` U ANNULLABILITA` - LOKAZZJONI, META TITQIES BHALA ENFITEWSI
Fil-Qosor
L-artikolu 1489[1] tal-Kodici Civili jistipula li ftehim bil-miktub msejjah ta' lokazzjoni maghmul ghal perijodu eccedenti s-sittax il-sena u taht kondizzjonijiet li jaqblu izjed mal-istitut tal-enfitewsi milli ma' dak tal-lokazzjoni, din il-koncessjoni titqies li hija enfitewsi, u hija nulla jekk ma kienitx saret f' att pubbliku. Din in-nullita' hija korollari tal-principju kontenut fl-artikoluprecedenti li fis-sub inciz [a] jiddetta li "l-enfitewsi hija nulla jekk ma tigix maghmula b' att pubbliku" [Art.1497].

Ghalhekk jidher car li n-nullita' ta' skrittura privata li, ghalkemm fl-apparenza tidher li hija wahda ta' lokazzjoni, izda fil-fatt hija wahda ta' enfitewsi, hija applikazzjoni tal-principju kontenut fl-Artikolu 1497[a] li jirrikjedi l-forma tal-att pubbliku ad validitatem u mhux ad probationem tantum; u ghalhekk in mankanza ta' dan ir-rekwizit essenzjali l-ftehim ikunaffett minn nullita' radikali u assoluta eskludenti l-ezistenza tal-obbligazzjoni.

Bl-istessmod li kuntratt ta' enfitewsi jitqies null b' mod assolut jekk ma jsirx fil-forma dettata mill-ligi, skrittura ta' lokazzjoni li fil-fatt tirrizulta li hi koncessjoni emfitewtika, u li ma tkunx tissodisfa dan ir-rekwizit essenzjali, hija allura affetta minn nullita'. Nullita' assoluta li ma tistaxtigi sanata jekk mhux bil-konkorrenza tal-rekwiziti kollha rikjesti mill-ligi ghall-validita' tal-att, inkluz ghalhekk il-forma tal-att pubbliku.

Il-gurisprudenza interpretattiva taghmel distinzjoni bejn kazijiet ta' rexissjoni ta' kuntratt u dawk ta' nullita' assoluta; u tinsenja li l-Artikolu 1224 (preskrizzjoni ta' hames snin ghall-annullament ta' certi skritturi) ma japplikax ghall-kazijiet ta' nullita' kontemplati fl-Artikolu 1497; ghax filwaqt li fl-artikolu tal-ewwel "si tratta diazione di rescisione di un' obligazione" li necessarjament tippresupponi l-esistenza ta' obligazzjoni, it-tieni artikolu jikkontempla kazijiet ta' nullita' assoluta li necessarjament teskludi l-esistenza totali tal-obbligazzjoni.

Fuq l-istregwa tal-massima quod nullum est nullum producit effectum l-ebda ratifka ma tista ssir ta' att radikalment null la bl-esekuzzjoni tal-obbligazzjoni u lanqas bil-kunsens espress tal-partijiet, jekk ma jigux sodisfatti r-rekwiziti kollha, inkluzi dawk tal-formalita' tal-att, rikjesti mill-ligi ad validitatem. F' kaz ta' nullita' ta' skrittura ta' lokazzjoni li r-recizzjoni tal-kera li tista' tammonta ghar-ratifika tacita mhix permessa f' dak ta' nullita' minhabba difett ta' forma.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni