Referenza: 2484/1996/2

Dettalji tas-Sentenza


Data
21/04/2004
Qorti
CIVIL COURT, FIRST HALL
Ġudikatura
SCIBERRAS PHILIP
Partijiet
SURPRISE YACHTS LIMITED vs ROSSO JOSEPH PRO ET NOE
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
BEJGH, ACTIO REDIBITORIA U ACTIO AESTIMATORJA - BEJGH, DANNI GHAL DIFETTI MOHBIJA - BEJGH, KWALITA` PATTUWITA RIMEDJU DISPONIBBLI - PRESKRIZZJONI, META L-KONVENUT MA JINDIKAX L-ARTIKOLU PARTIKOLARI LI FUQU JKUN QED JISTRIH
Fil-Qosor
Ghal dik li hi kunsinna l-haga mibjugha ghandha tigi hekk mghoddija fl-istat li kienet fil-mument tal-bejgh (Artikolu 1393, Kodici Civili). L-inadempjenza tal-kunsinna jew il-kunsinna tardiva ggorr maghha d-danni kif rikonoxxut mill-Artikolu 1386 tal-Kodici. Hekk ukoll din taghti lok ghad-danni jekk ix-xerrej isib li l-oggett li l-bejjiegh igib biex jikkonsenjalu ma jkunx tal-kwalita pattwita (Artikolu 1390);

Fil-kaz ta' rizoluzzjoni tal-kuntratt ta' bejgh minhabba vizju redibitorju ghandha ssir distinzjoni bejn l-obbligazzjoni tar-radd talprezz u dik ghar-rizarciment tad-danni. L-ewwel obbligazzjoni tirrapprezenta l-effett restitutorju tal-azzjoni hekk imsejha redibitorja li hija ghal kollox indipendenti mill-htija tal-venditur u tikkonfigura debitu ta' flus billi mill-origini taghha ghandha bhala oggett taghha somma ta' flus. L-azzjoni ghar-rizarciment tad-dannu, minn naha l-ohra, tista' tigi ezercitata anki wahedha fuq il-presuppost li jezistu r-rekwiziti tal-garanzija ghaldifetti mohbija u tirrikorri l-kolpa tal-venditur u tikkonfigura debitu ta' valur.

Ir-rimedji kollha spettanti lix-xerrej ghad-difetti fil-haga mibjugha, kemm fil-kaz li dan jopta ghar-rizoluzzjoni tal-kuntratt, kemm jekk ghad-diminuzzjoni fil-prezz, kif ukoll ghar-rizarciment tad-danni, dawn huma soggetti ghat-termini preskritti fl-Artikolu 1431 (1) tal-Kodici Civili;

Meta titqajjem eccezzjoni tal-preskrizzjoni m'hemmx ghalfejn issir referenza specifika ghall-artikolu tal-ligi citat kemm-il darba jkun evidenti ghal liema preskrizzjoni l-eccipjent ikun qed jirreferi.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni