Reference: 2376/1997/1

Judgement Details


Date
23/02/2001
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MAGRI ALBERT J.
Parties
MICALLEF SOMMERVILLE MARGARET vs SATARIANO MICHAEL ET
ECLI
N/A
Judgement Type
NOT AVAILABLE

Keywords / Summary


Keywords
KOMPROPRJETA`, PUSSESS ESKLUSSIV MINN WIEHED MILL-KOMPROPRJETARJI - LOKAZZJONI, ELEMENTI TA` - TITOLU, BDIL FIN-NATURA TA`
Summary
Persuna li tivvanta xi titolu ma tistax tbiddel dak it-titolu ghall-titolu iehor minghajr l-kunsenstal-parti l-ohra. Ghalhekk jekk l-okkupazzjoni tal-fond minn persuna kienet tirrespekkja biss d-dritt tieghu "qua koproprjetarju" u in vista tal-obbligazzjoni tieghu li jixtri, dan ma setghax, fi stadju futur jbiddel dik l-okkupazzjoni tieghu tal-fond ghall-titolu ta' kera.


Il-kiri ta' haga hu kuntratt li bih wahda mill-partijiet tintrabat li taghti lill-ohra t-tgawdija ta' haga, ghal zmien miftiehem u b'kera miftiehem, li din il-parti l-ohra tintrabat li thallas lilha. Dan il-kuntratt ghalhekk jehtieg il-kunsens tal-partijiet dwar in-natura tieghu u cioe li d-dgwadija tal-haga mhuxbiss tkun ghall-zmien miftiehem, izda jrid jkun hemm qbil ukoll li tali uzu jkun qed isir b'titoluta' kiri u li kwalunkwe hlas li jkun qed jinghata jkun jirrapresenta konsiderazzjoni ta' tali kirja.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info