Reference: 146/2000/1

Judgement Details


Date
14/05/2001
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
VELLA PATRICK
Parties
IL-PULIZIJA vs CACHIA MARK ANTHONY
ECLI
N/A
Judgement Type
NOT AVAILABLE

Keywords / Summary


Keywords
DIFETT FIR RIKORS T APPELL
Summary
Meta ikun hemm konflitt car fit-talba tar-rikors t'appell, bhalma huwa f'dal-kaz fejn minn naha l-wahda l-appellant jitlob li jigi liberat mill-akkuzi kollha dedotti, hlief bl-eccezjoni ta' wahda mill-akkuzi, li allura jkun qed jammetti l-akkuzi, mentri minn naha l-ohra jitlob it-thassir u revokartas-sentenza appellata kollha, dan l-izball tal-appellant, ma jistax jigi rimedjat, u sussegwentement iwassal ghan-nullita' tar-rikors tal-appell il-ghaliex it-talba kellha tkun wahda ta' riforma tas-sentenza appellata u mhux tat-thassir taghha, gja' la darba qed jammetti wahda mill-akkuzi li taghhainstab hati.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info